————————————————————–

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ

—————————————————————

09:00 – 20:00         Εγγραφές

 

08:45 – 09:00         Εισαγωγή – Χαιρετισμοί

 

09:00 – 10:30          Κλινικό φροντιστήριο I: Back to basics

Συντονιστές: Α. Ρέπα, Π. Κρανιώτης

 • Φλεγμονώδεις αρθρίτιδες με απλά λόγια Π. Σιδηρόπουλος
 • Η Α-Β της υπολογιστικής τομογραφίας Κ. Σπανάκης
 • Η Α-Β της μαγνητικής τομογραφίας Α. Καραντάνας

 

10:30 – 11:30         Περιοχική Παθολογία Ι

Συντονιστές: Ν. Αυγουστίδης , Ι. Τσιφουντούδης

Γόνατο

 • Οστεοαρθρίτιδα κατά γόνυ αρθρώσεων: Τι θέλει να ξέρει ο κλινικός Π. Κρανιώτης
 • Μη τραυματικό οστεομυελικό οίδημα Κ. Σπανάκης

 

11:30 – 12:00         Διάλειμμα

 

12:00 – 14:00          «Quiz» περιπτώσεων από ρευματολόγους:

Κλινικές περιπτώσεις με συζήτηση – συμμετοχή συνέδρων

Συντονιστές:  Π. Σιδηρόπουλος, Κ. Πίκουλας

 

14:00 – 15:30          Διάλειμμα, ελαφρύ γεύμα

 

15:30 – 16:30          Κλινικό φροντιστήριο ΙΙ: Νέες απεικονιστικές μέθοδοι στην απεικόνιση του μυοσκελετικού συστήματος Συντονιστές: I. Δαμηλάκης, Κ. Ανδρουλάκης

 • Υπολογιστική τομογραφία Κ. Περισυνάκης
 • Μαγνητική τομογραφία Θ. Μαρής
 • PET/CT Γ. Παπαδάκης

16:30 – 17:30         Περιοχική παθολογία ΙΙ

Συντονιστές: Ε. Ανδρουλιδάκης, Δ. Καρόκης

Ποδοκνημική – άκρο πόδι

 • Φυσιολογική ακτινοανατομία: XR, CT, MRI Α. Κόζανα
 • Συνήθεις ρευματολογικές παθήσεις, MRI

Ο. Παπακωνσταντίνου

 • Συνήθεις μη τραυματικές ορθοπεδικές παθήσεις, MRI

Ι. Τσιφουντούδης

 

17:30 – 18:30          Κλινικό φροντιστήριο ΙΙΙ: Σπονδυλαρθρίτιδες

Συντονιστές:  Γ. Μπερτσιάς, Π. Σιδηρόπουλος

•  “Radiological evolution in Axial SpA: what is of clinical importance and the effect of biologics”  Raj Sengupta

 • “Therapeutic target in Axial SpA: does remission makes the difference?” Raj Sengupta

 

18:30 – 19:00         Διάλειμμα

 

19:00 – 21:00         Περιοχική παθολογία ΙΙΙ

Συντονιστές: Ε. Παπαδάκη, X. Φαφλιά

Ιερολαγόνιες αρθρώσεις – Σπονδυλική στήλη

 • Φυσιολογική ακτινοανατομία: XR, CT, MRI Ν. Ματθαίου
 • Πότε ο κλινικός παραπέμπει για MRI? Ν. Κούγκας

•  MRI ευρήματα φλεγμονώδους ιερολαγονίτιδας

Χ. Χρυσικόπουλος

 • MRI ευρήματα φλεγμονώδους προσβολής ΘΜΣΣ

Χ. Χρυσικόπουλος

 

21:00                     Welcome reception

 

————————————————-

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

————————————————-

09:00 – 12:00         Περιοχική παθολογία IV

Συντονιστές: Γ. Μαντζικόπουλος, Κ. Μποκή

Ώμος

 • Φυσιολογική ακτινοανατομία: XR, CT, MRI Ν. Γαλανάκης

•  Απεικόνιση υπακρωμιακής προστριβής και μιμητές: US, MRI

Ε. Βασσάλου

 • Άλλα μη τραυματικά, νοσήματα – XR, MRI Π. Κρανιώτης

Αγκώνας – Άκρο χέρι – καρπός

 • Φυσιολογική ακτινοανατομία: XR, CT, MRI Γ. Καλαράκης

•  Συχνές ρευματολογικές παθήσεις – black and white / XR

Α. Καραντάνας

 • Μη ρευματολογικά νοσήματα καρπού: XR, MRI Μ. Τζαλονίκου

 

12:00 – 12:30         Διάλειμμα

 

12:30 – 13:30          Ηighlight lecture

Συντονιστές: Α. Καραντάνας, Δ. Μπούμπας

•  Current imaging of Juvenile idiopathic arthritis Clinical Cases

Mario Maas, Professor of Radiology, University of Amsterdam

Comments: A. Karantanas, Μ. Raissaki

 

13:30 – 15:00         Ελαφρύ Γεύμα

 

15:00 – 17:00          Κλινικό φροντιστήριο ΙV: Απεικονιστική διάγνωση σε κλινικά σύνδρομα με ρευματολογικό ενδιαφέρον

Συντονιστές: Α. Ραπτοπούλου Γ. Ζαρίφης

•  Εν τω βάθει γλουταλγία (Deep gluteal pain syndrome): αίτια, απεικονιστική διάγνωση, θεραπεία (με απεικονιστική καθοδήγηση)  Ε. Βασσάλου

 • Σύνδρομο επώδυνου τροχαντήρα (Greater Trochanteric pain syndrome): αίτια, απεικονιστική διάγνωση, θεραπεία

(με απεικονιστική καθοδήγηση)  Γ.  Μαντζικόπουλος

•  Οστεοαρθρίτιδα κατ’ ισχίον αρθρώσεων: Τι θέλει να ξέρει ο κλινικός K. Πίκουλας

 • Παθήσεις οστικού μυελού στα παιδιά Μ. Ραϊσσάκη

 

17:00 – 17:30         Διάλειμμα – Cocktail

Εκθεση φωτογραφικού άλμπουμ
“Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι…” Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης

 

17:30 – 20:30          «Rheumatology meets Radiology»: Διαδραστικό φροντιστήριο σε άγνωστα περιστατικά

Εκπαιδευτές: Α. Kαραντάνας, Κ. Πίκουλας, Γ. Μαντζικόπουλος, M. Tζαλονίκου

Μικρές ομάδες συνέδρων σε 3h εκπαίδευσης επί περιπτώσεων

 

—————————————–

KYΡIAKH 1 ΙΟΥΛΙΟΥ

—————————————–

09:30 – 11:30          Κλινικό φροντιστήριο V: Παθολογία οστικού μυελού

Συντονιστές: X. Xρυσικόπουλος, Ι. Καλλιτσάκης

 • SAPHO-CRMO Ο. Παπακωνσταντίνου

•  Τρέχουσα απεικόνιση στην οστεονέκρωση και σύνδρομο παροδικού οστεομυελικού οιδήματος-μεταναστευτική οστεοπόρωση Ε . Βασσάλου

 • Κατάγματα ανεπάρκειας: αίτια, εντόπιση, απεικόνιση

Κ. Σπανάκης

 • Απεικονιστικά ευρήματα στη χρόνια καταπόνηση των οστών Ι. Τσιφουντούδης

•  Don’t touch me lesions στις απλές ακτινογραφίες

Ν. Τσαβαλάς

 

11:30 – 11:45         Διάλειμμα

 

11:45 – 12:45          Η Ρευματολογία συναντά την Ορθοπεδική

Συντονιστές: Γ. Κοντάκης, Π. Σιδηρόπουλος

•  Κλινική εξέταση μηχανικού άλγους ΣΣ, δδ από aSpA

Μ. Λυκίσας

 • Χρόνια πυελική αστάθεια: Διάγνωση και Θεραπεία

Θ. Τοσουνίδης

 

12:45 – 14:30          Κλινικό φροντιστήριο VI: Παθήσεις από εναπόθεση κρυστάλλων και παθήσεις υμένα

Συντονιστές: Ν. Κούγκας, Μ. Τζαλονίκου

•  Κρύσταλλοι BCP (ΗΑDD): Συνήθεις εντοπίσεις, διάγνωση με XR και US  Ν. Αυγουστίδης

 • Κρυσταλλογενείς αρθροπάθειες, απεικονιστική προσέγγιση, CT/ MR Ε. Αμανάκης
 • Παθήσεις του αρθρικού υμένα που μιμούνται φλεγμονώδη αρθρίτιδα: MRI Α. Τζίνας

 

14:30 – 14:45          Συμπεράσματα – wrap up